Friday, October 28, 2005

Kurkijokelainen - lehden yhteystiedot ja ilmoitushinnat

Kurkijokelainen-lehti:
sisällysluettelot | mikrofilmiarkisto

"logossa on vasemmalla Kurkijoen entinen kirkko ja oikealla Kurkijoen hyvin vanha tunnus, kurki
Kurkijokelaisen, hiitolalaisen ja karjalaisen hengen vaalija ja ajankohtaisten kysymysten selvittäjä
Suomen vanhin (yli 55 v.) jatkuvasti ilmestynyt ja ainoa viikottain ilmestyvä pakkoluovutetun ja miehitetyn alueen paikallislehti, sisältäen nykyään myös Hiitolaa koskevia asioita, Hiitolalainen

Kustantaja ja julkaisija
KURKIJOKI-SÄÄTIÖ

TOIMITUSNEUVOSTO
Kurkijoki-Säätiön hallitus

TOIMITUS
Päätoimittaja Raija Hjelm
ja kaikki Kurkijokelaisen ystävät

Lehti ilmestyy perjantaisin,
mutta vuoden aikana on kaksoisnumeroita

Toimitus avoinna:
tiistaisin ja perjantaisin klo 9-14

Osoite:
Koulukuja 7, 32200 Loimaa

Puhelin ja faksi: (02) 762 2551
Matkapuh. 050-521 3336

SÄHKÖPOSTI:
toimitus@kurkijokelainen.inet.fi


Pankkiyhteys: LSOp 523900-4897

TILAUSHINNAT:
12 kk 35 € , 6 kk 20 € , 3 kk 12 €
12 kk Pohjoismaat 39 €, muualle 46 €

Painos 2000.
Ilmoitushinnat/mm:
etusivu: 0,60 € , muut 0,45 €.

ISSN 0782-5668

Sivunvalmistus: Etusivu Frontpage, Loimaa
Paino: Satakunnan painotuote Oy, Kokemäki